Delte referater og annet

Her ligger referater som deles samt andre relevante dokumenter for Strandparkens beboere (reguleringskart etc).

Generell informasjon:

StrandparkenNytt

Referater (referater sendt ut fra styremøter etc som er delt med beboerne):

Sameier:

Regulering, kart og planer:

Linker