Vann i Strandparken

(Skrevet av Bent Gramdal, så ta informasjon som “veiledende”. Om du har endringer så si ifra til web@strandparken.no)

Med “vann” menes her “rørleggerting” i Strandparken knyttet til fjernvarme, varmt & kaldt vann i huset, samt vannbåren varme i husene.

Hovedregel om rørleggersaker for beboere i Strandparken

Ved feil eller spørsmål, kontakt:

 • Skagerak Varme Vakttelefon , Mobil: 99250834 – Gratis!
  Om det er feil på varmtvann er det kjekt/best først å ringe Skagerak. De kommer som oftest samme dag, eller vil fortelle deg om dette er i din bolig og du må/bør kontakte VVS.
 • VVS Senteret i Holmestrand, Telefon: 33096030, Email: post@vvssenteret.as

De fleste boliger ble installert av andre rørleggere, og alle står fritt til å ringe sin favoritt, men det lurt å bruke avtalen Velforeningen fikk med Holmestrand VVS. De er blitt godt kjent med systemene i Strandparken.

Avtalen: 2018.04.01-VVS-Senteret-avtale-om-vedlikehold-av-varmeanlegg-i-Strandparken.pdf

Om fjernvarme

Alle boliger har fjernvarme som via varmeveksler varmer gulvvann og varmtvann til kraner. Varmeveksler er i skap på utsiden av boliger. Skagerak Varme eier alt “til og med” varmeveksler. Hver enkelt beboer (eller sameie der flere deler varmeveksler) eier alt bak varmeveksleren, dvs. alt av rør, sirkulasjonspumpe for gulvvarme, fordelingsskap (shunt) samt styring av varme og radiatorer (for de som har det) eies av deg (eller sameiet). Noe av delene i skapet utenfor boligen er derfor altså ditt.

Inn til boligene sirkulerer veldig varmt vann (90 grader+), som via varmeveksler typisk skal levere ca. 55 grader til varmtvann i kraner, og ca. 40 grader for varmtvannet som sirkulerer i gulvet (som må til for at selve gulvet ikke overstiger anbefalte 27 grader). Varmtvannet inn til husene er sirkulasjonsvann som aldri har kontakt med varmtvannet som renner i kranene. Dette “vannet” er ikke rent.

Vannet i kranene varmes opp “der og da”. Det er likevel ikke ment som varmtvann til matlaging (kan hende det er ok, kanskje ikke). Selv om det kjennes veldig varmt ut er vannet “bare” 55-60 grader.

Om vedlikehold

Systemet ble opplyst om at skulle være vedlikeholdsfritt (?). Det betyr ikke at det ikke er feilsikkert og at komponenter ikke må byttes eller at trykk eller temperatur alltid er ok.

Hovedregel ved problem: Ikke fiks dette selv – du skal i utgangspunktet bare rense sluk jevnlig selv. Uten kunnskap eller hvis du ikke har forstått ansvar ved skade er det rørlegger som gjelder. Noen kan ha fått opplæring i vedlikehold eller sjekke trykk, andre ikke.

Det er likevel greit å forstå hvorfor noen problemer oppstår, og om det er kostnader en kan regne med.

For gulvvarme er det viktig å forstå at det tar tid for systemet å endre temperatur. De med trådløs styring vil kunne legge merke til at systemet kan “knirke” i vegger midt på natta. Det kan da være at varmen har vært skrudd ned tidligere på dagen (restvarme ut over kvelden) og systemet forbereder seg på å varme opp huset til morgenen. Og varme gjør at rør utvider seg. Det er forskjellige styringssystemer installert i Strandparken – noen tidlige systemer har heller ikke termostatstyrt system, men et delvis manuelt regulert system.

Typiske situasjoner / problemer

 • Lav temperatur inntil 20 sekunder før vannet blir varmt i kran:
  Dette er normalt. Alle boliger har “rør i rør”, der varmtvannet fort blir kaldt mellom varmeveksler og kraner.
 • Lav temperatur på varmtvann i kran:
  I perioder justerer Skagerak Varme trykk og temperatur i det “enormt varme” vannet i rørene inn til huset. Hvis dette ikke er varslet så ring Skagerak Vakttelefon – det er deres ansvar (gratis). Hvis de så finner at feilen ligger i huset (lite sannsynlig) så kontakt Holmestrand VVS.
 • Temperaturen på vannet synker etter “litt” (og forblir kaldt):
  Hos mange må Skagerak jevnlig bytte et filter inn til varmeveksleren på husene (hos noen med 2-3 års mellomrom). Ring Skagerak Vakttelefon – de kommer raskt og ordner det (gratis).
 • Temperaturen i gulvet er lavt, men det er varmt vann i kranene
  Hovedregel: Få service på gulvet. Kontakt Holmestrand VVS

  Mest sannsynlig årsak
  Hvis du har trådløs regulering av varme i huset vil batterier måtte byttes. Det er mange forskjellige systemer for styring. Noen er så enkle at det er å bytte standard AAA batterier. Spør rørlegger om dette er noe du kan gjøre selv.

  Mulig årsak (trykk i rør til vannbåren varme i gulv må justeres):
  Hos mange må trykket i rørene til vannbåren varme reguleres. Dette skal maks være 2 bar. Over tid vil den minste utvidelse av rør bety at trykket i rørene minker. Dette er plastrør som vil utvide seg, så noe justering må en regne med. Er du på noen måte usikker – kontakt Skagerak først (gratis) eller Holmestrand VVS (service).
  Advarsel! Hvis du vet hva du gjør og har fått opplæring (noen har det):
  Hvis trykket ikke øker etter noen centiliter vann tilført det lukkede vannbåren varme systemet i huset – STOPP! – Har du tilført mer vann eller trykket synker igjen – da er det en lekkasje (det er historier der spiker eller bor i vegg eller gulv har truffet rør). En centiliter gjør ingen skade, men stopp i tide. Dette er ditt ansvar.

  Mulig årsak – sirkulasjonspumpe må byttes.
  Typisk levetid på sirkulasjonspumpene til gulvvarme er 10-15 år.
  NB! Gramdal: “Personlig ville jeg foreslått for rørlegger å bytte til en mye bedre pumpe – jeg (Bent) valgte en variant av denne som var “best i test” https://product-selection.grundfos.com/no/products/alpha/alpha2 når jeg byttet min”
 • Temperaturen i gulvet er for høy
  Kan være at styringssystemet er tregt. Det vil alltid ta tid (kanskje timer) før gulv varmes opp/ned etter endring. Temperaturen inn til gulvvarme skal være “jevnt” rundt 40 grader (+/-). Hvis noen justerer denne opp selv kan parkett eller fliser løsne. Det blir aldri brann i vannbåren varme :).
 • Det skrangler og bråker i varmeskapet
  Samme som ovenfor – sirkulasjonspumpe ønsker å bli byttet ut.
  Uansett bekymring: kontakt rørlegger

Linker: