Sameier og delfelt

Strandparken er historisk oppdelt i delfelt B1 til B11, samt «Sjøbuene».

Etter hvert har noen av disse etablert egne navn. Noen har også mindre sameier der det er hensiktsmessig (felles interesser/boenheter).

Oversikt og kontakter: StyrelederStrandparkenSameier_2018.04.03

Opprinnelig reguleringskart med delfelt:

Delfelt/sameie Informasjon Link
B1  
B11 (A,B,C) Facebook side for B11
B11 (D)  
B2  
B3 / Betre
B4  
B5 / Badebukta  
B9 Facebook side for B9 
Eneboligene  
Sjøbuene  
B10 / Strandkvartalet Strandkvartalet
B8 / Finale  

Sist oppdatert 3/4 2018.
For endringer eller feil, gi beskjed til Bent Gramdal (bent.gramdal@strandparken.no)