Sameier og delfelt

Strandparken er historisk oppdelt i delfelt B1 til B11, samt «Sjøbuene».

Etter hvert har noen av disse etablert egne navn. Noen har også mindre sameier der det er hensiktsmessig (felles interesser/boenheter).

Oversikt og kontakter, reguleringskart, etc finner du under menyen
«Dokumenter->Delte referater og annet»

Noen sameier har egne nettsider / sider på facebook:

Sist oppdatert 20/03 2020.
For endringer eller feil, gi beskjed til Bent Gramdal (admin@strandparken.no)