Referat velforeningsmøte 19/10-20

Siste referat lagger under menyen «Dokumenter->Delte referater og annet«:

Styrets sammensetning er oppdatert (under menyen «Velforeningen«)

Skrevet i Nyheter, Styret, Velforeningen | Legg igjen en kommentar

Oppdaterte dokumenter etter årsmøte 2020

Protokollen fra årsmøtet 10/9-2020 er lagt ut på siden «Dokumenter->Velforeningen«.

Andre oppdateringer:

Skrevet i Dugnad, Nyheter, Sjøbua, Styret, Velforeningen, Årsmøter | Legg igjen en kommentar

Minner om årsmøtet 10/9

Minner om årsmøtet 10/9, kl. 19-21, Thon Hotel Horten, Jernbanegt.1. Det er fortsatt ikke noe som tyder på at denne avlyses pga Covid-19. Det er maks 1 per husstand som kan møte.

Forespørsel: Har du dokumenter/informasjon rundt overdragelsen i 2013 fra Strandparken AS til Velforeningen? Kontakt styret@strandparken.no (går til leder og nestleder).

Ellers: Siste referater ligger under menyen «Dokumenter->Delte referater og annet«. Det siste fra 31/8-2020 legges snart ut men varsles ikke. Årsmøtedokumenter ligger under «Dokumenter->Velforeningen«.

Skrevet i Nyheter, Styret, Velforeningen, Årsmøter | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte 2020

Dag/dato: Torsdag 10.september 2020
Tidspunkt: Kl.19.00 – 21.00
Sted: Thon Hotel Horten, Jernbanegt.1

Innkallingen er levert i postkassene. Vedlegg og innkalling finner du under menyen «Dokumenter -> Velforeningen«.

Delte referater fra styremøter ligger under «Dokumenter -> Delte referater og annet«.

Skrevet i Nyheter, Styret, Velforeningen, Årsmøter | Legg igjen en kommentar

Referat styremøte i Velforeningen 20. april 2020

Referat er lagt ut under menyen «Dokumenter->Delte referater og annet«

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2020

Årsmøtet planlagt til 29. april 2020 er utsatt.

Under menyen «Dokumenter->Velforeningen» finner du styrets årsberetning, regnskap/balanse, samt melding om utsatt årsmøte.

Delte referater fra styrets møter finner du under menyen «Dokumenter->Delte referater og annet«. Her finner du også informasjon om at Sjøbua er stengt for alle sammenkomster.

For å få mail ved nyheter som dette må du velge menyen «Abonner«.

Skrevet i Sjøbua, Styret, Støy, Velforeningen, Årsmøter | Legg igjen en kommentar

Referat styremøte 15/1-2020, Informasjon om sjøbua og støyskjerm i Steinsnesbukta

Siden (menyen) «Dokumenter->Delte referater og annet» er oppdatert med:

  • Referater fra Strandparken Velforening 15/1-2020
  • Informasjon om at Sjøbua midlertidig er stoppet for utleie
  • Oppdatert oversikt over ledere/kontaktpersoner i sameier

50m Støyskjerm frem til Strandparken

Det er en avtale i Steinsnesbukta for byggetrinn 1 om støyskjerming frem til Strandparken. Det er i gang. Det er ellers er krav om støyskjerming i aralplanen at det skal bygges totalt 95m, men dette er et krav i byggetrinn 2 som er under behandling.
Ref kommunens dokumenter/saker:

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Oppdaterte / reviderte husregler for bruk av Sjøbua

Reviderte husregler ligger under menyen «Dokumenter -> Sjøbua».

Husreglene er delt i 2 for hhv «leie av beboere i Strandparken» og «Bruk av Sjøbua for møter».

Skrevet i Brukerveiledning, Sjøbua, Styret, Velforeningen | Legg igjen en kommentar

Oppdaterte dokumenter fra styret

Siden (menyen) «Dokumenter->Delte referater og annet» er oppdatert med:

  • Siste referater fra Strandparken Velforening
  • VVS avtalen
  • Velkomstbrev til nye beboere
  • Oversikt over ledere i sameier
Skrevet i Styret, Velforeningen | Legg igjen en kommentar

Referat styremøte 5/9-2019

Referat sendt sameieledere for deling til beboere. Ligger under menyen
«Dokumenter->Delte refrater og annet»

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar