Sjøbua

Sjøbua er tilgjengelig for leie for alle medlemmer i Strandparken Velforening.

Husreglene beskriver rutiner for utleie.  Utleie skjer ved å skrive seg opp i «husboka» som ligger i Sjøbua.  For tilgang til «husboka» så har leder i delfeltene nøkkel for tilgang.

For oversikt over ledere i sameiene se menyen Sameier og delfelt

Utleienøkkel for leiedagen fås fra leder i husstyret.  Husstyret er underlagt Strandparken Velforening.  Regler og informasjon om utleie ligger under menyen Dokumenter->Sjøbua

Sjøbua Husstyret 2020

Funksjon Navn Kontakt
Leder Thore Foss Strandparken 1
thorefoss@outlook.com
45468309
Medlem Grethe Focas  
Medlem Marianne Erichsen  
Medlem Jon Stensnes  
Sjøbua

Sist oppdatert 13. 10.2020  ved feil kontakt admin@strandparken.no