Sameier og delfelt

Strandparken er historisk oppdelt i delfelt B1 til B11, samt “Sjøbuene”.

Etter hvert har noen av disse etablert egne navn. Noen har også mindre sameier der det er hensiktsmessig (felles interesser/boenheter).

Oversikt og kontakter:

Reguleringskart/beskrivelse av delfelt finner du under menyen “Dokumenter->Delte referater og annet

Noen sameier har egne nettsider / sider på facebook:

For endringer eller feil, gi beskjed til Bent Gramdal (admin@strandparken.no)