Vinteropplag båter

Skagerak varme er ikke ferdig med sitt arbeide før 8. oktober. Det betyr at opptak og utplassering av båter på båtopplagsplassen ikke kan begynne før tidligst torsdag 11. oktober. Båteiere som skal ha båtene liggende i båthavnen i vinter bes sende mail til styret med kontaktinformasjon.