Forfatterarkiv: janmat

Strandparken båtforening – årsmøte onsdag 18. mars. Dokumenter

Båtforeningens medlemmer innkalles til ordinært årsmøte onsdag 18. mars kl. 1900 i Sjøbua (merk!)

Dagsorden er i tråd med vedtektene. Saker som ønskes tatt opp sendes styreleder innen 25. februar.

Vedlagt følger diverse dokumenter til saker som står på agendaen.

avgift vinteropplag-årsmøte 2015

vinterligge – avtale

Årsberetning 2014

Styret