Anleggsarbeider Skagerak Energi – båtoppstillingsplassen

Skagerak Energi har igangsatt arbeide med å koble fjernvarmeanlegget i Strandparken på det sentrale anlegget som er bygget i sentrum. Gravearbeidet vil blant annet berøre store deler av båtoppstillingsplassen. Arbeidet vil pågå frem til 1.oktober. En del båter må fjernes (styret tar kontakt med de aktuelle), og hengere må flyttes (dette gjør Skagerak energi). Hvis det er eiere av hengere/båter som ønsker å ta hand om dette selv, så må hengerne/båtene fjernes øyeblikkelig.