Tyveri fra opplagsplass ved båthavn

Det er stjålet båtmotorer fra opplagsplassen. Tyvene er tatt på fersk gjerning. Sjekk om noe er stjålet fra din båt, og kontakt politiet hvis så er tilfelle. Vi anbefaler at motorer/annet av verdi sikres meget godt eller oppbevares innendørs om vinteren. Det har vært en del tyverier fra opplagsplassen de senere årene. Styret