Protokoll årsmøtet Strandparken båtforeningen

Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet 25. mars 2014.

Vi ber dere særlig merke følgende:
– kontingenten øker med kr. 100,- for alle båtplasser på pir A, B og C, samt båtplasser langs sjøbodene.
– fra og med båtsesongen 2015 er det ikke anledning å leie ut båtplasser til personer med seilbåter. Eiere av båtplasser i Strandparken kan fortsatt eie og ha seilbåter i båthavnen, men havnereglementet vil innskjerpe eiers plikt til å sørge for at rigg m.v. ikke skaper støy.
– Styret har fått fullmakt og budsjettmidler til å anskaffe nytt elektrisk anlegg m.v til båthavnen.

Fint om dere gjør dere kjent med innholdet i protokollen fra årsmøtet.

Styret

protokoll årsmøte 2014