Nytt El-anlegg i båthavnen

Nytt El-anlegg

Årsmøtet 2014 bevilget 100.000 til rehabilitering av det elektriske anlegget i havna. Dette ble utført og sluttført på forsommeren.  Det ble en stor jobb. Styret håper nå el- anlegget skal fungere tilfredsstillende. Så langt synes alt bra. Båteiernes bidrag til et godt fungerende el-anlegg er blant annet at båtens eget el- anlegg holdes i god stand, og at det benyttes gummi skjøteledning som er godkjent for utendørs bruk. (Havnereglementet pkt 3).  Ledningen skal rekke fra båt til strømuttak uten skjøter på brygga. Det minnes om at båtplasseiere som leier ut sine plasser må påse at leietaker overholder bestemmelser som gjelder for båthavna.

Steiner i innløpet flyttet

Store steiner på bunnen har gjort seilingsleden mellom A-brygga og den store moloen noe grunn og usikker på lavvann. Ved hjelp av en dykker/froskemann i vannet og 5 sterke karer på land, ble tre store steiner trukket nærmere den store moloen i juli. Fortsatt går en grunne/rygg ut fra enden av moloen mot A-brygga, men hvis man til og fra indre del av havna passerer nær enden av A-brygga, er det tilfredsstillende dybde. Hold vest av (innafor) midtlinjen når A-brygga passeres. «Utrigger» og fendere som ligger ut fra moloen blir hengende og markeringen vil bli noe forlenget neste år. Ut og inn fra havna, rundt enden av den store moloen, anbefales en god yttersving, dvs midtvaters  eller vel så det. Styret vurderer en merking av grunna  i innersvingen til våren. Stake eller boble.