Båtoppstillingsplass vinteren 2014-2015

Fristen for medlemmer i båtforeningen og båteiere til å søke vinteropplag på oppstillingsplassen er 1. september 2014. Søknaden må inneholde: Navn, adresse, telefon  og e-mailadresse. Videre må det opplyses om båttype, størrelse og hvordan lagre (krybbe/henger).

Søknaden sendes til: baatforeningen@strandparken.no

Les vedleggene for ytterligere informasjon.

Hilsen styret

Båtoppstilling-vinter 2014.