Tilgang til lekeområdene i Strandparken Finale

Gjennomgang over Strandparken finale og ned til stranden har vært en uenighet som styret i velforeningen har vært en del av i 2012.

Uenigheten har vært anket til ulike nivåer og syntes nå endelig avklart. I forhold til tidligere omtale om dette og skisse fra reguleringplanen, vil styret klargjøre slik vi oppfatter dette nå.

Inne i Strandparken finale er det to lekeområder, en nærlekeplass og en kvartalslekeplass. Alle beboere som har tilgang til disse kan benytte alle innganger til dette området, også den omdiskuterte vei. Det er således ikke gjennomgang over dette området, men tilgang til lekområdene. 

Øystein Holt
Leder i Strandparken Vel.