Kategoriarkiv: Utbygging

Utbedring av Energimålere i Strandparken (folk fra Techem Norge AS på tomtene)

Informasjon fra Strandparken Velforening, videresendt fra Techem Norge AS:

Vi (Techem) ønsker som sagt å kvalitetssikre og utbedre resterende energimålere ved Strandparken tirsdag og onsdag førstkommende, altså 30. og 31. august.

Vår tekniker trenger ikke tilgang til seksjonene men da noen skap er plassert via hagen til enkelte rekkehus er det viktig at dette varsles.

Tusen takk for bistand i saken, deres kontaktperson og utførende vil være
Damian Czyzyk, tlf 455 50 634

Isak Frøseth, Avdelingsleder, teknisk avd.,
Kundeservice: +47 22 02 14 59 (hverdager 09.00 – 14.00)

Techem Norge AS, Dicks vei 10b, 1366, Lysaker – www.techem.no

Tilgang til lekeområdene i Strandparken Finale

Gjennomgang over Strandparken finale og ned til stranden har vært en uenighet som styret i velforeningen har vært en del av i 2012.

Uenigheten har vært anket til ulike nivåer og syntes nå endelig avklart. I forhold til tidligere omtale om dette og skisse fra reguleringplanen, vil styret klargjøre slik vi oppfatter dette nå.

Inne i Strandparken finale er det to lekeområder, en nærlekeplass og en kvartalslekeplass. Alle beboere som har tilgang til disse kan benytte alle innganger til dette området, også den omdiskuterte vei. Det er således ikke gjennomgang over dette området, men tilgang til lekområdene. 

Øystein Holt
Leder i Strandparken Vel.