Utbedring av Energimålere i Strandparken (folk fra Techem Norge AS på tomtene)

Informasjon fra Strandparken Velforening, videresendt fra Techem Norge AS:

Vi (Techem) ønsker som sagt å kvalitetssikre og utbedre resterende energimålere ved Strandparken tirsdag og onsdag førstkommende, altså 30. og 31. august.

Vår tekniker trenger ikke tilgang til seksjonene men da noen skap er plassert via hagen til enkelte rekkehus er det viktig at dette varsles.

Tusen takk for bistand i saken, deres kontaktperson og utførende vil være
Damian Czyzyk, tlf 455 50 634

Isak Frøseth, Avdelingsleder, teknisk avd.,
Kundeservice: +47 22 02 14 59 (hverdager 09.00 – 14.00)

Techem Norge AS, Dicks vei 10b, 1366, Lysaker – www.techem.no