Innkalling til årsmøte Strandparken båtforening – 18. mars kl. 1900

Årsmøtet i Strandparken båtforening avholdes mandag 18. mars kl. 1900 i lokalene til Strandparken barnehage. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet – mao mandag 25. februar. Saksliste til årsmøtet sendes medlemmene pr. post innen mandag 18. februar.

Vedlagt artikkelen får du tilgang til sakslisten til årsmøtet, revisors godkjennelse av regnskapet, årsmelding, samt regnskap 2012 og budsjett 2013.

Vedlegg:Årsmøtet 18. mars 2013; årsforening regnskap 2012 og budsjett 2013; årsberetning 2012; godkjenning regnskap