Vinteropplag båt 2013/2014 – høstdugnad båtforeningen

Fristen for å søke vinteropplag for båt på oppstillingsplassen er 1. september 2013. Søknaden sendes til; baatforeningen@strandparken.no
Tildeling av vinteropplag skjer i styremøtet 12. september.

Det blir høstdugnad i båthavnen/oppstillingsplassen torsdag 12. september kl. 1800. Ta med rive, hansker, trillebår m.v. Oppmøte ved velforeningshuset.