Strandparken båtforening – høstdugnad onsdag 19. september kl. 1800

Det innkalles til høstdugnad onsdag 19. september kl. 1800. Oppmøte i båthavna. Vi minner om fristen 1. september for å søke vinteropplag for båten din. Søknaden behandles i styremøte 19. september. Opptak av båter kan ikke påbegynnes før Skagerak varme er ferdieg med anleggsarbeidet. se vedlegg for ytterligere informasjon. Informasjon august 2012