Strandparken båtforening – årsmøte onsdag 18. mars

Båtforeningens medlemmer innkalles til ordinært årsmøte onsdag 18. februar kl. 1900 i SJØBUA (Merk sted).

Dagsorden er som det fremgår av vedtektene. Forslag til saker som ønskes tatt opp sendes styreleder innen 25. februar.

Styret