Flytting av rundkjøring til ferjas biloppstillingsplass og Strandparken.

1/9-07: Avslag på flytting av rundkjøring

Det nyttet å si ifra. Det er bred enighet om at flytting av rundkjøringen ikke er en god løsning.

1/8-07: Sak til offentlig ettersyn

Horten Kummune la ut denne saken for OFFENTLIG ETTERSYN inntil 15. august 2007.

Saken gjelder flytting av innkjøring/rundkjøring til fergeleie og Strandparken lenger mot syd.

Se innsyn : Link til horten kommune

10/8-07: Strandparken Velforenings svar

Strandparken Velforening har formulert et brev til kommunen om saken. Les brevet Brev: Flytting av ferjetrafikken

Saken ble også referert i Gjengangeren : – les her – 

22/8-07: Havnefogdens forslag

Se artikkel i gjengangeren -link- . Det foreslås en ny rundkjøring som deler trafikken inn til området.

Sist endret: BG 9/3-08