Hei, velkommen til Strandparken

Sidene er helt nye.

 I “bloggrull” til høyre finner du link til Strandparken Velforenings sider hos Velnett.  De vil være gjeldende inntil disse sidene er mer fulstendige.  Bilder, linker, menyer etc er foreløpige. De vil etter hvert innholde informasjonskategorier som:

  • Kontaktinfo for velforening, båtforening
  • Informasjon om delfeltene (B1 til B9, strandkvartalet)
  • Nyheter
  • vedtekter, referater, reguleringsinformasjon
  • Bilder
  • Forum (diskusjonsgrupper åpent for medlemmer som registrerer seg)

Sidene er ment som et positivt bidrag til å presentere Strandparken som det fine stedet det er.  Forum kan naturlig nok også ha med temaer som berører enkeltsaker som ofte har et kritisk innhold, men det er naturlig at slike saker må underlegges godkjennelse av moderator/styre før de publiseres.

 Kontakt admin@strandparken.no eller styret@strandparken.no hvis spørsmål om websidene eller til styret.