Kategoriarkiv: Gangbru

Gangbru og gangvei

I følge gjengangeren legges den gamle jernbanen ned.  Gangbruen behøver da ikke krysse en jernbane og følge de sikkerhetskrav det medførte.

Les mer på : “Artikkel i gjengangeren”

Gangbruen vil ligge 30-50 meter sør for runkjøringen inn til Strandparken.  Deretter vil den følge jernbanen til ca. 20 meter nord for rundkjøringen der det en var en “allè” ned til Linden før riksveien ble bygget.

Bruen er etterlengtet.  Skolebarna i Strandparken har foreløpig ikke hatt en god skolevei til Sentrum skole.

Broen er skissert inn på dokumentet Næringsbygg: Situasjonsplan (A100-Situasjonsplan).

bg, 24/5-07, sist redigert 15/6-07