Båtoppstillingsplass – gjenglemt henger/båt m.v.

Det ligger en henger og en båt (blå bunn) på båtoppstillingsplassen. Henger og båt har ligget der i lengre tid. Hverken henger eller båt er merket, og styret i båtforeningen vet ikke hvem som eier disse.

Styret i båtforeningen ber eierne om å fjerne båt og henger innen 1. april 2014. Etter dette tidspunktet blir henger/båt fjernet – gitt bort.

Strandparken båtforening
Styrt