Årsmøte Strandparken Velforening mandag 18. mars 2019

Tidspunkt: Kl.19.00 – 21.00
Sted: Horten seilforening, seilerhuset på Rørestrand

Under menyen “Dokumenter” ligger:

Innkommede forslag:

  1. Forslag om oppskytingsplass for fyrverkeri i Strandparken på nyttårsaften.
  2. Forslag om å montere en trapp av et slag for å komme seg ut i vannet på langsiden ved St.hans bålplassen.
  3. Forslag fra styret ( dette ble levert i alle beboeres postkasser 1 uke etter ordinær innkalling) som gjelder forslag om vedtektsendring. I § 7, første avsnitt, hvor en representant for støv -og støygruppa skal ha en fast plass i styret med tale -og forslagsrett, men ikke stemmerett.