Årsmøte i Velforeningen torsdag 31/3-2022, kl. 1900

Sted: Thon hotell

Innkalling til årsmøtet legges i postkassene.

Alle papirer til årsmøtet ligger under “Dokumenter->Velforeningen (link)

Det anbefales å sjekke siden “Dokumenter->Velforeningen” før årsmøtet for innkomne forslag eller ekstra informasjon.