Referater styremøter og årsmøte 11. mars 2021

Under “Dokumenter->Delte referater og annet” ligger siste referater fra Velforeningens møter:

Legg merke til “Sak 45/2021-2022: Årsmøtet 11. mars. Innkalling til årsmøtet må være klart til 10. februar for distribuering til beboerne.”