Referat styremøte 15/1-2020, Informasjon om sjøbua og støyskjerm i Steinsnesbukta

Siden (menyen) «Dokumenter->Delte referater og annet» er oppdatert med:

  • Referater fra Strandparken Velforening 15/1-2020
  • Informasjon om at Sjøbua midlertidig er stoppet for utleie
  • Oppdatert oversikt over ledere/kontaktpersoner i sameier

50m Støyskjerm frem til Strandparken

Det er en avtale i Steinsnesbukta for byggetrinn 1 om støyskjerming frem til Strandparken. Det er i gang. Det er ellers er krav om støyskjerming i aralplanen at det skal bygges totalt 95m, men dette er et krav i byggetrinn 2 som er under behandling.
Ref kommunens dokumenter/saker: