Møte med Statens Vegvesen om trafikkavvikling til Strandparken

Øystein (leder velforeningen) følger opp rundt helhetlig trafikkavvikling inn og ut av Strandparken. Fokus har vært mye på rundkjøringen inn til Strandparken etter Statens Vegvesens utspill om å lysregulere utkjøring fra Strandparken. Her er siste status fra Øystein:

Øystein Holt 28/7-2010:
Jeg har nå hatt møte med Statens Vegvesen, ved fungerende vegdirektør Nilsen. Vi gikk gjennom situasjonen rundt avviklingen av trafikken inn i rundkjøringen.Det har vært mange meninger og “synsinger” i saken i bl.a. media.Jeg foreslo at de gjorde en trafikktelling av all trafikk i rundkjøringen slik at vi alle kan få faktakunnskap om trafikkvolumet, før man ser på aktuelle løsninger. De mente han de kunne se på og gjennomføre. Han var enig i at det ikke ser ut til å være trafikk fra Strandparken/Linden og inn i rundkjøring ved ankomst av ferjetrafikk som er problemet.Løsningen er derfor ikke å lysregulere med stopp av trafikk fra Strandparken når ferjebilistene kommer til Horten da dette ikke er noe stort problem.Dette vil ikke bli iverksatt før man har sett på dette på nytt. Problemet er først og fremst avvikling av trafikken før billettlukene, og at dette skaper kø i rundkjøringene og bort mot tunellen ved stor ferietrafikk eller hektiske helger.Vi var enige om det faktiske problemet, men hvilke løsninger kan gjøre på kort og lang sikt?De har på kort sikt forsøkt med dirigering i rundkjøring for bedre utnyttelse av alle felt, men dette var en kostnad som ikke Bastø Fosen ville dekke videre.Det neste som kan/vil prøves er bilettering i oppstilte køer etter billettbodene når det er stor trafikk.På lang sikt må man se på andre løsninger.Jeg foreslo å sette ned et forum bestående av alle ansvarlige/impliserte og ha et møte om veien videre og aktuelle løsninger, og dette var han enig i, og ville ta et initiativ til et slik møte neste uke.Da blir det mulig å høre og snakke med bl.a ansvarlige i kommunen, Bastø Fosen, Havnevesenet osv, så jeg håper dette går i orden. Alt i alt var Statens Vegvesen løsningsorientert og positive til også vårt engasjement og ville gjerne finne frem til løsninger alle kunne akseptere. Dette var en staus så langt, og jeg holder dere orientert videre.