Dugnad onsdag 7. mai kl. 1700

Vi legger opp til å gjøre det pent rundt oss etter vinteren

  • Vedlikehold/Utsetting av bord og benker
  • Vedlikehold av båthavn
  • Rydding av strandområdet
  • Rydding/raking av fellesområder
  • Rydding av skrot/søppel på hele området
  • Rydding/klipping av gressvollen langs innkjøringsvei
  • Evt. Andre forslag
  • Kaffe og boller i pausen ved Sjøbua
  • Hold av datoen og møt opp!

Andre saker: