Horten Velsamarbeid

HORTEN VELSAMARBEID

Horten Velsamarbeid er et initiativ til å etablere et formelt samarbeidsorgan for Velforeningene i Horten kommune.

Initiativet ble tatt av Åsgårdstrand Velforening i begynnelsen av 2011 og et første møte ble avholdt den 1. mars.

Siden den gang er det etablert et interimstyre bestående av 4 representanter fra Velforeningene Falkensten, Nykirke, Strandparken og Åsgårdstrand. Interimstyret har som oppgave å forberede den formelle etableringen av Horten Velsamarbeid i april 2013.

Link til web-sider for Horten Velsamarbeid vil du finne her etter formell etablering april 2013.

Link til side: http://velfelleshorten.pbworks.com/w/page/52260094/FrontPage

Innholdet i velfelleshorten ble sist redigert av Dag Rojahn Karlsen i juni 2015.