Protokoll årsmøte Strandparken Velforening 8. mars 2018

Referat/protokoll ligger tilgjengelig under Dokumenter.

Etter konstituering av styret ble styrets sammensetning 2018-2019 noe endret. Se Styret Velforeningen.

Skrevet i Nyheter, Styret, Velforeningen, Årsmøter | Legg igjen en kommentar

Protokoll årsmøte Strandparken Velforening 16. mars 2017

Referat/protokoll ligger tilgjengelig under Dokumenter.

Styrets sammensetning 2016-2017 finner du på Styret Velforeningen.

Skrevet i Styret, Velforeningen, Årsmøter | Legg igjen en kommentar

Referat årsmøte i Strandparken båtforening 16. mars 2016

Vedlagt følger referatet, samt reviderte vedtekter fra årsmøtet i Strandparken båtforening 16. mars 2016.

Styret

Referat fra Årsmøtet i båtforeningen 2016 (5)

vedtekter-båtforening 2016

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2015 i Velforeningen

Referat/protokoll fra Velforeningens årsmøte 19. mars 2015 ligger under menyen «Dokumenter».

Styrets nye sammensetning finner du under menyen «Styret Velforeningen»

Skrevet i Nyheter, Styret, Velforeningen, Årsmøter | Legg igjen en kommentar

Referat årsmøte Strandparken båtforening 18. mars

Vedlagt følger referatet fra årsmøtet i Strandparken båtforening.
Styret

referat årsmøtet 2015

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Strandparken båtforening – årsmøte onsdag 18. mars. Dokumenter

Båtforeningens medlemmer innkalles til ordinært årsmøte onsdag 18. mars kl. 1900 i Sjøbua (merk!)

Dagsorden er i tråd med vedtektene. Saker som ønskes tatt opp sendes styreleder innen 25. februar.

Vedlagt følger diverse dokumenter til saker som står på agendaen.

avgift vinteropplag-årsmøte 2015

vinterligge – avtale

Årsberetning 2014

Styret

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Strandparken båtforening – årsmøte onsdag 18. mars

Båtforeningens medlemmer innkalles til ordinært årsmøte onsdag 18. februar kl. 1900 i SJØBUA (Merk sted).

Dagsorden er som det fremgår av vedtektene. Forslag til saker som ønskes tatt opp sendes styreleder innen 25. februar.

Styret

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Høstdugnad båthavnen

Alle eier av båtplass i Strandparken innkalles til høstdugnad lørdag 25. oktober kl. 1500.

Vannet til båthavnen stenges fredag 17. oktober.

Hilsen styret

høstdugnad

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Nytt El-anlegg i båthavnen

Nytt El-anlegg

Årsmøtet 2014 bevilget 100.000 til rehabilitering av det elektriske anlegget i havna. Dette ble utført og sluttført på forsommeren.  Det ble en stor jobb. Styret håper nå el- anlegget skal fungere tilfredsstillende. Så langt synes alt bra. Båteiernes bidrag til et godt fungerende el-anlegg er blant annet at båtens eget el- anlegg holdes i god stand, og at det benyttes gummi skjøteledning som er godkjent for utendørs bruk. (Havnereglementet pkt 3).  Ledningen skal rekke fra båt til strømuttak uten skjøter på brygga. Det minnes om at båtplasseiere som leier ut sine plasser må påse at leietaker overholder bestemmelser som gjelder for båthavna.

Steiner i innløpet flyttet

Store steiner på bunnen har gjort seilingsleden mellom A-brygga og den store moloen noe grunn og usikker på lavvann. Ved hjelp av en dykker/froskemann i vannet og 5 sterke karer på land, ble tre store steiner trukket nærmere den store moloen i juli. Fortsatt går en grunne/rygg ut fra enden av moloen mot A-brygga, men hvis man til og fra indre del av havna passerer nær enden av A-brygga, er det tilfredsstillende dybde. Hold vest av (innafor) midtlinjen når A-brygga passeres. «Utrigger» og fendere som ligger ut fra moloen blir hengende og markeringen vil bli noe forlenget neste år. Ut og inn fra havna, rundt enden av den store moloen, anbefales en god yttersving, dvs midtvaters  eller vel så det. Styret vurderer en merking av grunna  i innersvingen til våren. Stake eller boble.

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Båtoppstillingsplass vinteren 2014-2015

Fristen for medlemmer i båtforeningen og båteiere til å søke vinteropplag på oppstillingsplassen er 1. september 2014. Søknaden må inneholde: Navn, adresse, telefon  og e-mailadresse. Videre må det opplyses om båttype, størrelse og hvordan lagre (krybbe/henger).

Søknaden sendes til: baatforeningen@strandparken.no

Les vedleggene for ytterligere informasjon.

Hilsen styret

Båtoppstilling-vinter 2014.

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar