Sjøbua

Sjøbua er tilgjengelig for leie for alle medlemmer i Strandparken Velforening.

Husreglene beskriver rutiner for utleie.  Utleie skjer ved å skrive seg opp i «husboka» som ligger i Sjøbua.  For tilgang til «husboka» så har leder i delfeltene nøkkel for tilgang.

For oversikt over ledere i sameiene se menyen Sameier og delfelt

Utleienøkkel for leiedagen fås fra leder i husstyret.  Husstyret er underlagt Strandparken Velforening.  Kontaktinformasjon for leder og andre i husstyret samt regler og informasjon om utleie ligger under menyen Dokumenter->Sjøbua

Sjøbua

Sist oppdatert 26. 11.2019  ved feil kontakt admin@strandparken.no