Sjøbua

Sjøbua er tilgjengelig for leie for alle medlemmer i Strandparken Velforening.

Husreglene beskriver rutiner for utleie.  Utleie skjer ved å skrive seg opp i “husboka” som ligger i Sjøbua.  For tilgang til “husboka” så har leder i delfeltene nøkkel for tilgang.

For oversikt over ledere i sameiene se menyen Sameier og delfelt

Utleienøkkel for leiedagen fås fra leder i husstyret.  Husstyret er underlagt Strandparken Velforening. 

Regler og informasjon om utleie ligger under menyen Dokumenter->Sjøbua. Der finner du alt av nødvendig kontaktinformasjon

Elektronisk registrering (kun for utvikling/test foreløpig):

Styret i Sjøbua

Oversikt over styret og kontaktinformasjon finner du i husreglene for lån av Sjøbua under menyen Dokumenter->Sjøbua (klikk her)

Sjøbua

Sist oppdatert 26/6-23. Ved feil kontakt admin@strandparken.no

(testsider #1, #2, #3)