Sameier og delfelt

Strandparken er historisk oppdelt i delfelt B1 til B11, samt «Sjøbuene».

Etter hvert har noen av disse etablert egne navn. Noen har også mindre sameier der det er hensiktsmessig (felles interesser/boenheter).

Oversikt og kontakter:

Reguleringskart finner du under menyen «Dokumenter->Delte referater og annet»

Noen sameier har egne nettsider / sider på facebook:

For endringer eller feil, gi beskjed til Bent Gramdal (admin@strandparken.no)