Forfatterarkiv: janmat

Referat årsmøte i Strandparken båtforening 16. mars 2016

Vedlagt følger referatet, samt reviderte vedtekter fra årsmøtet i Strandparken båtforening 16. mars 2016. Styret Referat fra Årsmøtet i båtforeningen 2016 (5) vedtekter-båtforening 2016

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Referat årsmøte Strandparken båtforening 18. mars

Vedlagt følger referatet fra årsmøtet i Strandparken båtforening. Styret referat årsmøtet 2015

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Strandparken båtforening – årsmøte onsdag 18. mars. Dokumenter

Båtforeningens medlemmer innkalles til ordinært årsmøte onsdag 18. mars kl. 1900 i Sjøbua (merk!) Dagsorden er i tråd med vedtektene. Saker som ønskes tatt opp sendes styreleder innen 25. februar. Vedlagt følger diverse dokumenter til saker som står på agendaen. avgift … Les videre

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Strandparken båtforening – årsmøte onsdag 18. mars

Båtforeningens medlemmer innkalles til ordinært årsmøte onsdag 18. februar kl. 1900 i SJØBUA (Merk sted). Dagsorden er som det fremgår av vedtektene. Forslag til saker som ønskes tatt opp sendes styreleder innen 25. februar. Styret

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Høstdugnad båthavnen

Alle eier av båtplass i Strandparken innkalles til høstdugnad lørdag 25. oktober kl. 1500. Vannet til båthavnen stenges fredag 17. oktober. Hilsen styret høstdugnad

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Nytt El-anlegg i båthavnen

Nytt El-anlegg Årsmøtet 2014 bevilget 100.000 til rehabilitering av det elektriske anlegget i havna. Dette ble utført og sluttført på forsommeren.  Det ble en stor jobb. Styret håper nå el- anlegget skal fungere tilfredsstillende. Så langt synes alt bra. Båteiernes … Les videre

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Båtoppstillingsplass vinteren 2014-2015

Fristen for medlemmer i båtforeningen og båteiere til å søke vinteropplag på oppstillingsplassen er 1. september 2014. Søknaden må inneholde: Navn, adresse, telefon  og e-mailadresse. Videre må det opplyses om båttype, størrelse og hvordan lagre (krybbe/henger). Søknaden sendes til: baatforeningen@strandparken.no … Les videre

Skrevet i Båtforeningen, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Protokoll årsmøtet Strandparken båtforeningen

Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet 25. mars 2014. Vi ber dere særlig merke følgende: – kontingenten øker med kr. 100,- for alle båtplasser på pir A, B og C, samt båtplasser langs sjøbodene. – fra og med båtsesongen 2015 er … Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Tyveri fra opplagsplass ved båthavn

Det er stjålet båtmotorer fra opplagsplassen. Tyvene er tatt på fersk gjerning. Sjekk om noe er stjålet fra din båt, og kontakt politiet hvis så er tilfelle. Vi anbefaler at motorer/annet av verdi sikres meget godt eller oppbevares innendørs om … Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Årsmøte Strandparken båtforening – saksliste

Strandparken båtforening har årsmøte tirsdag 25. mars kl. 1900 – Strandparken barnehage sine lokaler. Møteinnkalling med saksliste, samt vedlegg  ligger vedlagt artikkelen. Valgkomiteens forslag til nytt styre legges frem i årsmøtet. Vel møtt ! Årsmøtet 25. mars 2014 med saksdokumenter protokoll … Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar